سومین گزارش سالانه باگدشت با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه عملکرد شرکت در سال گذشته منتشر شد. باگدشت با کسب مجوزهای امنیتی و تاییدیه‌های مراکز نظارتی در سال ۱۴۰۰ توانست همکاری‌های مثبتی را با سازمان‌ها و متخصصین امنیتی را در پلتفرم خدمات امنیتی خود کسب نماید.

سومین گزارش سالانه باگدشت با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه عملکرد شرکت در سال گذشته منتشر شد. باگدشت مجوزهای امنیتی و تاییدیه‌های مراکز نظارتی مانند سازمان پدافند غیر عامل کشور، مرکز افتای ریاست جمهوری، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، ارتقای رتبه شورای عالی انفورماتیک،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشان ملی رسانه های دیجیتال و نماد اعتماد الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ کسب کرد. 

همچنین فرصت همکاری‌های مثبت را با سازمان‌ها و متخصصین امنیتی بیشتری را داشته است. از جمله همکاری‌ها می توان به دومین دوره برگزاری مسابقه امنیتی CTB، برگزاری کارگاه های آموزشی و عقد قراردادهای همکاری با شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی اشاره نمود که در این فایل جزئیات همکاری ها ارایه شده است.

در سومین گزارش سالانه باگدشت به بررسی دستاوردها و فعالیت‌های مجموعه باگدشت پرداخت شده است. این دستاوردها شامل توسعه خدمات امنیتی به سازمان‌ها مانند باگ بانتی اختصاصی و عمومی، ایمن‌سازی سامانه‌ها، ارزیابی امنیتی سامانه های وب، موبایل، ارزیابی انطباقی تجهیزات شبکه، تحلیل رخدادهای امنیتی، تحلیل بلوغ امنیتی سازمانها و آموزش امنیتی پرداخت شده است. 

برترین متخصصین فعال و همکار با باگدشت در طی یک سال گذشته در گزارش عملکرد سالانه معرفی شده‌اند. این متخصصین با ارایه گزارشات امنیتی در خصوص سازمان‌های مختلف توانسته‌اند به ایمن‌سازی سامانه‌ها کمک نمایند. باگدشت در سال گذشته با بیش از ۱۱۰۰ متخصص امنیتی موفق به ثبت بیش از ۲۱۰۰ گزارش امنیتی شده است. جزئیات بیشتر عملکرد باگدشت و تحلیل نتایج در صنایع مختلف در سال ۱۴۰۰ در فایل سومین گزارش عملکرد سالانه بررسی شده است.

همچنین می توانید گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ باگدشت را نیز مطالعه کنید.

همچنین می توانید گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ باگدشت را نیز مطالعه کنید.