دومین گزارش سالانه باگدشت با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه عملکرد شرکت در سال گذشته منتشر شد. باگدشت با کسب مجوزهای امنیتی و تاییدیه‌های مراکز نظارتی در سال ۱۳۹۹ توانست همکاری‌های مثبتی را با سازمان‌ها و متخصصین امنیتی کسب نماید.

دومین گزارش سالانه باگدشت با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه عملکرد شرکت در سال گذشته منتشر شد. باگدشت مجوزهای امنیتی و تاییدیه‌های مراکز نظارتی در سال ۱۳۹۹ کسب کرد. همچنین فرصت همکاری‌های مثبت را با سازمان‌ها و متخصصین امنیتی داشته است. از جمله همکاری‌ها می توان به برگزاری مسابقه امنیتی CTB، برگزاری کارگاه های آموزشی و عقد قراردادهای همکاری با شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی اشاره نمود. در این گزارش سالانه باگدشت به بررسی دستاوردها و فعالیت‌های مجموعه باگدشت پرداخت شده است. این دستاوردها شامل خدمات امنیتی به سازمان‌ها مانند باگ بانتی اختصاصی و عمومی، ایمن سازی سامانه‌ها، ارزیابی امنیتی و آموزش امنیتی پرداخت شده است. همچنین برترین متخصصین فعال و همکار با باگدشت در طی یک سال گذشته معرفی شده‌اند. این متخصصین با ارایه گزارشات امنیتی در خصوص سازمان‌های مختلف توانسته‌اند به ایمن سازی سامانه‌ها کمک نمایند. باگدشت در سال گذشته با بیش از ۵۰۰ متخصص امنیتی موفق به ثبت بیش از ۱۲۰۰ گزارش امنیتی شده است. جزئیات بیشتر عملکرد باگدشت و تحلیل نتایج در صنایع مختلف در سال ۱۳۹۹ در فایل زیر بررسی شده است.

همچنین می توانید گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ باگدشت را نیز مطالعه کنید.