قدردانی از برترین متخصصین امنیت و کسب و کارهای همکار با باگدشت در تیر ماه ۱۳۹۹.

باگدشت با اعلام قدردانی خود از گزارشات مشکلات امنیتی ارسال شده در طول این ماه، فهرست متخصصین امنیتی فعال در این ماه را اعلام نموده است.

همچنین از کسب و کارهایی که در ماه جاری، در ایجاد فضای باگ بانتی در کشور و فرهنگ سازی ارتقا امنیت خدمات مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات همکاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

شایان ذکر است، پرداخت‌های صورت گرفته در پایان هر ماه بر اساس بانتی‌های برگزار شده بصورت تضمینی می‌باشد.

همچنین در خصوص گزارشات از طریق باگ هانتینگ، تیم باگدشت پیگیری‌های خود را جهت تعامل با کسب و کار مربوطه انجام می‌دهد. بدیهی است پس از تایید سازمان جهت پذیرش باگ در شرایط باگ هانتینگ، پرداخت ارزش باگ به متخصص امنیتی صورت می‌گیرد.

ما را در توئیتر و لینکدین دنبال کنید.