با توجه به اهمیت ایجاد ساختار و تفکر امنیت سایبری در تمامی سطوح کسب و کارها و سازمان‌ها، مجموعه باگدشت با همکاری فضای کار اشتراکی زاویه اقدام به برگزاری وبینار سیاست گذاری امنیت سایبری در کسب و کار نموده است.

این دوره کمک خواهد نمود تا تمامی پرسنل و مدیران کسب و کار با اهمیت ملاحظات امنیت سایبری در امور خود آشنا شده و کنترل‌های امنیتی را در نظر داشته باشند.
سرفصل دوره سیاست گذاری امنیت سایبری شامل موارد زیر می باشد:

  • مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
  • تحلیل و تطبیق سناریو گپ آنالیز امنیت در کسب و کار
  • سیاست گذاری کلان امنیت اطلاعات سازمان
  • کنترل‌های امنیتی چابک کسب و کار
  • راه‌کارهای نوین ارتقا امنیت سایبری در کسب و کار

برای ثبت نام در این وبینار، می‌توانید از طریق لینک دوره در ایوند اقدام بفرمایید.

تاریخ برگزاری دوره، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷ می‌باشد که مدرس، مهندس علیرضا قهرود، مشاور و مدرس امنیت سایبری باگدشت برگزار می‌شود.