باگدشت، پلتفرم شناسایی باگ‌های امنیتی که موجب ایمن‌سازی نرم‌افزارهای شرکت‌ها و استارتاپ‌ها می‌شود با هدف حمایت از کسب و کارها و استارتاپ‌ها در شرایط کنونی خدمات خود را با تخفیف ارائه می‌کند.

باگدشت تا پایان فروردین ۱۳۹۹ خدمات امن‌سازی سامانه‌‌ها را با تخفیف ۵۰ درصد به کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و سفارش آنلاین غذا ارائه خواهد داد.