دو شرکت بهسازان ملت و باگدشت طی همکاری مشترک خود، اقدام به برگزاری دوره‌های امنیت سایبری در قالب کارگاه تخصصی هفته امنیت نمودند. این دوره شامل OSINT، کدنویسی امن جاوا، CIS و کدنویسی امن IOS است که به شکل کارگاه تخصصی امنیتی در اسفند ماه سال 1398 برگزار شد.

بنابر تفاهم صورت گرفته میان معاونت امنیت اطلاعات و ارتباطات شرکت بهسازان ملت و مجموعه باگدشت در خصوص برگزاری کارگاه‌های تخصصی امنیتی، باگدشت دوره‌های امنیتی زیر را توسط اساتید مطرح در حوزه امنیت اطلاعات ارائه نمود. در دوره‌های مذکور بصورت کارگاهی به ارائه مطالب آموزشی جهت ارتقا سطح دانش تخصصی و آگاهی رسانی های سایبری پرداخته شد.

  • تحلیل داده‌های OSINT توسط مهندس فرهادی
  • کدنویسی امن جاوا توسط مهندس منصف
  • کنترل‌های امنیتی CIS توسط مهندس قهرود
  • کدنویسی امن iOS توسط مهندس خیرخواه

مجموعه باگدشت، با تکیه بر تجارب و سوابق کارشناسان خود، آمادگی برگزاری کارگاه‌های تخصصی امنیتی را با هدف کاهش سطح آسیب پذیری سامانه‌های سازمانها اعلام می‌دارد.