با توجه به گسترش فعالیت‌های مجموعه باگدشت، کاربران این پلتفرم امکان ارسال مقالات آموزشی و تخصصی با سطح کیفی بالا فراهم شده است. مقالات دریافتی در وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی مجموعه باگدشت منتشر می‌گردد.

با توجه به گسترش فعالیت‌های مجموعه باگدشت، کاربران این پلتفرم امکان ارسال مقالات آموزشی و تخصصی با سطح کیفی بالا در رابطه با انواع متدهای ارزیابی امنیتی وب، موبایل و شبکه فناوری اطلاعات و مخابرات را خواهند داشت. این مقالات می‌تواند در حوزه ایمن سازی و کنترل‌های امن سازی نیز باشد.

مقالات دریافتی بر اساس اولویت و سطح کیفی در وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی مجموعه باگدشت به نام متخصص امنیتی ارسال کننده منتشر می‌گردد.

محتوای تخصصی خود را از این پس می‌توانید به دپارتمان آموزشی باگدشت به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید تا بر اساس اولویت زمانی بررسی و منتشر گردد.

Learning@bugdasht.ir