برنامه باگ بانتی هفتگی شامل شرکت‌ها، وب سایت‌ها و توسعه دهنده‌های موبایل داشبور و پنل اختصاصی ایجاد می‌کند و به متخصصین امنیتی کشور امکان می‌دهد تا مشکلات امنیتی خدمات و محصولات سازمان‌های عضو در پلتفرم را شناسایی کنند.

بانتی‌های فعال باگدشت در این هفته به شرح ذیل می‌باشد:

باگ بانتی “بیت برگ”، برای گزارشات سطح بحرانی پرداختهای ۱ تا ۵ میلیون تومان برآورد نموده است.

بیت برگ (پیشرو در زمینه ارزهای دیجیتال)