برنامه باگ بانتی هفتگی شامل شرکت‌ها، وب سایت‌ها و توسعه دهنده‌های موبایل داشبور و پنل اختصاصی ایجاد می‌کند و به متخصصین امنیتی کشور امکان می‌دهد تا مشکلات امنیتی خدمات و محصولات سازمان‌های عضو در پلتفرم را شناسایی کنند.

بانتی های فعال باگدشت در این هفته به شرح ذیل می باشد:

۱۸ روز تا پایان بانتی اپلیکیشن موبایل کیف پول همراه کارت برای دریافت باگهای امنیتی.

قوانین بانتی در لینک زیر ارایه شده است. باگهای متوسط ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، باگهای خطرناک ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و باگهای بحرانی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

– همراه کارت (اپلیکیشنی موبایل برای انجام امور روزمره بانکی)