لوگو تست نفوذ

تست نفوذپذیری

اجرای تست نفوذ با استفاده از آخرین متدولوژی ها

فرآیند

هدف در اجرای تست نفوذ یا ارزیابی امنیتی پیدا کردن آسیب‌پذیری‌های احتمالی منطبق بر استاندارد است و طبق مفاد قرارداد بین دو شرکت دارای یک آغاز و پایان ثابت با بودجه مشخص است. تست نفوذ یا ارزیابی امنیتی روشی است که توسط آن قادر خواهیم بود تا آسیب پذیری‌های موجود در شبکه، وبسایت و بانک‌های اطلاعاتی را شناسایی کرده و پیش از آنکه نفوذگران واقعی به سیستم وارد شوند، امنیت شبکه خود را افزایش دهیم. این روش با استفاده از ارزیابی جنبه های مختلف امنیتی کمک میکند تا با کاهش دادن ریسک‌های امنیتی موجود در شبکه، سیستم‌عامل‌ها، بانک‌های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی، احتمال نفوذ غیرمجاز به شبکه را کاهش دهیم.

تست نفوذپذیری

تست نفوذ به روش‌های متفاوتی توسط باگدشت قابل انجام است. بیشترین تفاوت میان این روش‌ها، در میزان اطلاعات مرتبط با جزئیات پیاده‌سازی سیستم در حال تست می‌باشد که در اختیار تیم تست نفوذ متخصص باگدشت قرار داده می‌شود. ارزیابی‌های امنیتی با سطح اطلاعاتی جعبه سیاه با تناوب بیشتر و توسط تیم داخلی باگدشت برای شناسایی و یافتن آسیب پذیری‌های امنیتی انجام می‌شود.

سرویس های تست نفوذ

متدولوژی‌ها

به منظور ارزیابی امنیتی و تست نفوذ دارایی‌های اطلاعاتی هر سازمان و همچنین ارائه راهکار ایمن‌سازی آنها، متدلوژیهای مختلفی بنابر ماهیت هریک از کسب و کارها مانند چارچوب OWASP، PCI/DSS، GDPR و CIS controls در پروژه های تست نفوذ باگدشت قابل استفاده است. علاوه بر گزارش آسیب پذیری امنیتی شناسایی شده، شرح نحوه شناسایی آنها و راهکار ایمن سازی که به سازمان ارائه میگردد، پس از ایمن سازی موارد توسط تیم سازمان، تست مجدد مسائل امنیتی به منظور اطمینان از رفع آنها صورت میپذیرد.