در مدل باگ بانتی سازمان یک مخزن اعتباری پیش از شروع مسابقه در نظر گرفته است و پس از تایید گزارشات توسط کمیته فنی باگدشت، ارزش مربوطه از مخزن کسر می گردد. مبلغ مشخص شده پس از تایید نهایی سازمان و طی نمودن مراحل اداری سازمان، در پایان هر ماه به فرد متخصص پرداخت میگردد.

در این بخش در صورتیکه متخصصین امنیتی با یک مشکل امنیتی مواجه شدند میتوانند با حسن نیت گزارش مربوطه را اعلام نمایند تا پیگیری از سوی باگدشت با سازمان مخاطب انجام شود. پرداخت یا عدم پرداخت بانتی به نظر سازمان بستگی دارد.

پس از دریافت هر باگ در پلتفرم باگدشت، تیم تریاژ و تیم کمیته فنی به بررسی تخصصی، ارزشگذاری و تکمیل گزارش باگ میپردازند. پس از تعاملات لازم با متخصصین امنیتی و تایید نهایی باگها بر اساس قوانین سازمان، باگ ارزشگذاری و نهایی شده و تیم فنی باگدشت جلسات تخصصی با سازمان در خصوص ارایه موارد و ایمن سازی را خواهد داشت. پرداخت باگ نیز در پایان هر ماه بر این اساس صورت میگیرد. سازمانها ممکن است نیازمند ارایه خدمات مشاوره و ایمن سازی برای ارتقا سطح امنیت خود در این زمان باشند.

با توجه به اجرای خدمات تخصصی فنی و ایمن سازی و پیگیری های باگدشت به عنوان واسط فنی متخصصین امنیتی و سازمانها، بصورت متوسط 20 درصد کارمزد در بانتی ها در نظر گرفته شده است که این عدد موارد کسورات قانونی بیمه و مالیاتی را نیز شامل میشود.

متخصصین امنیتی باگدشت پس از کسب امتیاز لازم در ارایه گزارشات امنیتی معتبر و همچنین دعوت به همکاری از سوی باگدشت، میتوانند به تناسب تخصص و سوابق فعالیت خود در باگدشت به بانتی های اختصاصی دعوت شده و فعالیت نمایند.

امتیاز هر گزارش با توجه به شدت آسیب پذیری و همچنین نوع گزارش ارسالی (بانتی اختصاصی، بانتی عمومی، هانتینگ) تعیین میشود و پس از تایید فنی گزارش توسط باگدشت، به امتیازات فرد متخصص اضافه میشود. برای اطلاعات بیشتر در زمینه امتیاز هر گزارش میتوانید به صفحه سطوح کاربری مراجعه کنید

به دلیل قوانین جرایم سایبری کشور و همچنین ملاحظات امنیتی سازمانها، هیچ یک از گزارشات امنیتی قابل عمومی سازی نمیباشند و می بایست بصورت کاملا محرمانه پیگیری و دنبال شوند. این موضوع حتی پس از ایمن سازی باگ نیز صادق است.

با توجه به قوانین جرایم سایبری کشور و مجوزهای کسب شده توسط مجموعه باگدشت که در پرتال ارایه شده است، عملکرد مطابق با قوانین کشور الزامی میباشد تا بتوانیم فرهنگ سازی مناسبی را در جهت همکاری متخصصین امنیتی و سازمانها ایجاد نماییم. بنابراین متخصصین امنیتی پیش از ارسال گزارش و به جهت پرداخت آنها روال احراز هویت باگدشت را طی مینمایند.

به منظور ایجاد مسابقه بانتی و یا هانتینگ بصورت خصوصی و یا عمومی در باگدشت به عنوان سازمان، می توانید نسبت به ارسال درخواست خود از طریق فرم ثبت نام سازمان اقدام نمایید. همکاران باگدشت در کوتاهترین زمان در این خصوص با شما هماهنگی های لازم را صورت میدهند.